Програм обуке руководилаца у државним органима

Стручно усавршавање руководилаца заснива се на програмима којима се одређују облици и садржина стручног усавршавања руководилаца у државним органима а имају за циљ стручно усавршавање државних службеника који се припремају или се налазе на руководећим радним местима, ради стицања знања и вештина, као и унапређења квалитета у процесу утврђивања и спровођења јавних политика.

Програм обуке руководилаца припремљен је у сарадњи са надлежни органом за управљања кадровима у државној управи као и у сарадњи са одговорним лицима за управљање кадровима у државним органима.

Програм обуке руководилаца је структуриран на начин да одговара специфичним потребама три циљне групе:
I. државни службеници на положају
II. руководиоци организационих јединица
III. државни службеници који се припремају за обаљање послова на руководећим радним местима