Реч директора:

„Наш посао је едукација запослених у јавном сектору кроз најсавременије принципе методике обука. Наша мисија је да постигнемо већу ефикасност рада сваког запосленог чиме се унапређује квалитет услуге јавне управе, што је предуслов сваког развоја и гарант да ће улагања инвеститора у Србију бити лакша и бржа.“