Пројекат „Обука за државну службу за 21. век у Републици Србији“

Имплементациони партнери на пројекту: Национална академија за јавну управу и УНДП

Трајање пројекта: 2018-2020.

Циљ пројекта је да подржи и ојача институционални механизам за континуирану обуку
садашњег и будућег руководства државе и државних службеника у јавном сектору у Србији.
С тим у вези, пројекат првенствено има за циљ пружање подршке Националној академији за
јавну управу у следећим областима: изради техничке документације за грађевинске радове,
радове на реконструкцији и опремању додељеног простора, у складу са најновијим
стандардима који обезбеђују енергетску ефикасност, здравље и безбедност на раду, блиску
сарадњу у обављању задатака и ефикасно управљање, изградњу капацитета на појединачним и
институционалним нивоима, укључујући пројектовање унутрашњих е-процеса, пројектовање
нових програма обуке и редизајн постојећих у складу са светским трендовима у јавној управи
за усклађивање са 4. индустријском револуцијом, увођење модерне платформе е-учења
помоћу ефикасних електронских мултимедијалних образовних технологија, подршке за
међународну сарадњу, истраживања, као и постепену промоцију Академије.