Мрежа контакт особа

Горан Рогановић - Начелник Одељења за правне послове и заступање
Јелена Раковић - подсекретар Секретаријата за послове начелника Градске управе
Хелена Стајић - руководилац Службе за управљање људским ресурсима
Унапређење и управљање људским ресурсима и послови радних односа запослених - Анђела Ђорђев
Начелник Одељења за људске ресурсе и правне послове - Ђина Даријевић
нормативно-правни послови - Милан Алемпијевић
Секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове (Руководилац) - Тамара Радловић
заменик начелника Градске управе града Краљева - Дејан Ћајић
Начелник Одељења за управљање људским ресурсима - Славица Бирдић
Шеф Службе за управљање кадровима - Братислав Нешић
начелник Службе - Марина Јанковић
Руководилац одељења - Селма Елмазбеговић Рахић
Помоћник секретара Службе за управљање људским ресурсима и заједничке послове - Бојан Петров
Начелник - Зорица Живковић
шеф Службе за управљање људским ресурсима - Милутин Мрдак
Шеф Одсека за управљање људским ресурсима и информационе технологије - Бојан Милутинов
Начелник градске управе града Сомбора - Хелена Роксандић Мусулин
начелник - Гордана Урошевић
Начелник Градске управе за опште и заједничке послове - Небојша Бежанић
Саветник за људске ресурсе - Јелена Милутиновић
Шеф Одсека за људске ресурсе и правне послове - Весна Петровић
саветник за послове стручног усавршавања службеника - Мирјана Јовановић
руководилац сектора - Милица Станковић
Директор Сектора - Жељко Вуловић
самостални саветник за послове одбора - Милош Прошић
Послови управљања људским ресурсима -Шеф рефераде - Агнеш Балинд
Послови управљања људским ресурсима - Данијела Милосављевић
Имовинско-правни послови - Сања Жебељан
Начелник одељења - Слободанка Жунић
Послови управљања људским ресурсима - Јела Илић
Руководилац одељења и(послови љ. ресурса и борачко инв. заштите) - Александра Ковачки
Начелница Одељења за општу управу - Едита Муса
Начелник Одељењаза општу управу, људске ресурсе и послове органа општине - Драгиша Ђуричковић
Службеник за послове управљања људским ресурсима - Антонија Чапеља
Службеник за управљање људским ресурсима - Татјана Кукољ
начелник Општинске управе - Милина Лабат
већник - Ивана Станковић
Начелница Општинске управе - Катарина Остојић Илић
Начелница Одељења за људске ресурсе, информатичке и заједничке послове - Тамара Перишић
послови управљања људским ресурсима - Иван Величковић
Заменик начелника Општинске управе општине Бољевац - Биљана Рашић Марковић
Слузбеник за управљање људским ресурсима - Кастриот Јакупи
Начелник Одељења за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор - Дејан Бркић
начелник Општинске управе - Горан Тасић
руководилац одељења, људски ресурси - Сања Стојадиновић
Руководилац Одељења - Славица Мирковић
Послови управљања људским ресурсима, послови радних односа запослених и послови утврђивања права на - Маја Стојановић
Израда пројеката за ЛЕР - Маринко Ђорђевић
Руководилац Одељења за општу управу - Марина Милошевић
Начелник Одељења - Зорица Станојевић
Заменик Начелника Општинске управе - Љиљана Радаковић
Послови за људске ресурсе - Милан Денић
руководилац Гупе за управљање људским ресурсима и начелник Одељења за општу управу и послове органа - Јелена Трнавац, Горан Даничић
Нормативно - правни послови у области радних односа запослених и управљање људским ресурсима - Маја Стојановић
в.д. начелник општинске управе - Гордана Јаблановић
в.д. Начелник - Светланче Станков
Шеф групе за људске ресурсе - Дејан Бороја
Начелник Општинске управе - Небојша Миловановић
Милена Јовановић - Руководилац одељења за општу управу, заједничке послове и послове скупштине општине
начелник Управе Градске општине Звездара; начелник Одељења за општу управу - Татјана Карановић Лечић; Снежана Јосић
Просторно урбанистички планер - Јелена Марковић
Начелник Одељења за општу управу и скупштинске послове - Жељка Радета
Службеник за управљање људским ресурсима - Владислав Ивковић
Начелник одељења - Јелена Јојић
Руководилац Одељења за послове органа општине - Наталија Михаљи
Шеф Одсека за заједничке послове - Данијела Комленић
нацелник Опстинске управе опстине Книц - Љубица Дјуровљевиц
Руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове - Горица Петровић
Руководилац Одељења - Зденко Сокол
Управљање људским ресурсима и послови радних односа - Нада Вукосављевић
Шеф Кабинета председника општине - Данило Јовић
Начелник општинске управе - Момчило Митић
Начелник Општинске управе - Никита Марковић
Шеф одсека и нормативно правни послови и послови јавних набавки, послови саветника за заштиту права - Биљана Антонић
Управљање људским ресурсима и послови радних односа запослених - Марина Ранчић
Послови координације и управљања људским ресурсима - Тамара Драгићевић
Начелник, секретар СО - Љубица Новаковић, Горан Илић
Руководилац службе за људске ресурсе - Мирјана Лазић
Управљање људским ресурсима и дечија заштита - Владимир Павловић
Шеф Одељења за правне и опште послове - Љиљана Васиљевић
Послови управљања људским ресурсима-руководилац групе - Јасмина Максић
Начелник општинске управе - Светлана Тодоровић
Послови локалног друштвеног развоја - Радован Живковић
Начелник Управе - Мирјана Симовић
послови радних односа и управљања људским ресурсима - Нена Крстић
шеф Одсека за правне послове - Гордана Цолић
Руководилац одељења - Љубица Гордић
шеф Одсека за управу и заједничке послове - Жужана Јосимовић
Самостални стручни сарадник - Снежана Радосављевић
радни односи - Горан Дивљачки
Начелник одељења за општу управу, Начелник управе - Гордана Лукић, Љиљана Живковић
службеник за људске ресурсе, стручно усавршавање и кадровску евиденцију - Драган Терзић
Начелник управе - Новица Симић
Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове - Драгана Костић
заменик начелника општинске управе - Јелена Миливојевић
начелник Општинске управе - Александра Одавић Мак
Заменик начелника општинске управе - Душко Ђорђевић
НАЧЕЛНИК - Агим Yмери
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ - Кристина Папан
самостални стручни сарадник за буџетско и финансијско пословање - Марко Лазић
- Светлана Пауновић
САВЕТНИК - Ивана Пејовић
послови управљања људским ресурсима - Драгана Симић
Шеф одељења за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске послове - Душица Миљојковић
Саветник - Стеван Бакрачевић
Начелница Одељења за општу управу - Марија Сушић
Извршилац за послове управљања људским ресурсима и послове радних односа запослених - Маја Јакшић
Управљање људским ресурсима (Персонално-кадровски послови) - Ева Гере
Шеф одсека дечије заштите - Илда Угљанин
службеник за управљање људским ресурсима - Снежана Спасић
Начелник Општинске управе - Марија Јовановић
- Невенка Павловић
Начелник општинске управе - Јулија Попић
начелник Општинске управе - Мирјана Шолаја
Начелник управе - Андреј Белингар
радни односи - Јован Матић
Послови персоналне службе и евиденције запослених - Невенка Цветковић
Руководилац одељења за општу управу - Рајка Росић
шеф Одсека - Слађана Матић
Нормативно правни послови и послови управљања људским ресурсима - Душан Ивковић
Службеник за ЈН и УЉР - Стефан Теодосић
секретар Привременог органа - Саша Јанићевић
Заменик начелника - Љубисав Пантић
Начелник - Јелена Глигоријевић
Начелник општиинске управе - Зоран Јованов
Шеф Одсека за нормативне послове и управљање људским ресурсима - Анка Лукаја
Начелник - Ромко Папуга
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ - Светислав Дурлевић
помоћник генералног секретара - Рада Ковачевић
координатор Групе за људске ресурсе - Милица Челебић
Виши правни саветник - Милан Тодоровић
секретар Одбора за одбрану и унутрашње послове - Милан Чуљковић
начелник Одељења за људске ресурсе - Винка Алексић
Секретар - Душан Петровић
Секретар Фискалног савета - Златиборка Андрејић
Руководитељка Групе за кадровске послове - Ђурђа Јанићијевић