Грб Републике Србије

Република Србија

 Национална академија за јавну управу

Национална академија
за јавну управу

 Грб Републике Србије

Република Србија

Национална академија за јавну управу

» Вести

Вести

16.01.2019.

Представљен Нацрт водича за анализу потреба за стручним усавршавањем

Београд, 15.1.2019. - Округли сто за представљање Нацрта водича за анализу потреба за стручним усавршавањем запослених у јавној управи одржана је у уторак у Београду.

Округлом столу је присуствовало преко 30 представника јавног сектора. Представљени су сврха и циљеви потреба за стручним усавршавањем, принципи на којима почива методологија, учесници, њихова улога, као и фазе у процесу анализе потреба за стручним усавршавањем. Кроз интерактивну дискусију, закључено је да је од велике важности израдити овакве смернице, које ће на једноставан и кохерентан начин бити примењене у целом јавном сектору, како на централном, тако и на локалном нивоу.

На Округлом столу је запажено да је потребно престати са праксом која образовање запослених посматра само као корективни фактор неадекватног понашања или слабих резултата рада, већ га посматрати и као прилику за континуиран развој и напредовање службеника. Додатно, један од закључака састанка јесте и да је једна од најважнијих информација за припрему анализе за потребом за обукама оцена задовољства грађана услугама које пружа јавна управа.

Нацрт водича припремљен је у оквиру пројекта „Подршка даљем развоју управе оријентисане ка грађанима кроз изградњу капацитета Националне академије за јавну управу“, коју подржава Фонд за добру управу (ГГФ) Владе Уједињеног Краљевства.

Након што водич буде припремљен, у првој половини фебруара биће одржане обуке за његову примену за 50 запослених у јединицама за људске ресурсе у органима јавне управе.

 Слика

 Слика

15.01.2019.

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ФИНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНУ УПРАВУ (HAUS) ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

Београд, 15.1.2019. - Национална академија за јавну управу Републике Србије и Фински институт за јавну управу - HAUS, потписали су у Споразум о сарадњи. Фински институт за јавну управу је компанија у државном власништву која се у различитим организационим облицима већ 40 година бави стручним усавршавањем државних службеника. Имају богато искуство у међународној сарадњи и спровели су велики број развојних пројеката финансираних средствима ЕУ. Примењују најсавременије методе и технике едукације, по којима је Финска и најпознатија на свету.

 Слика

21.12.2018.

Објављен јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи

Национална академија за јавну управу је дана 21. децембра 2018. године објавила ЈАВНИ ПОЗИВ за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи.

На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву.

Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику путем Портала еУправе на линку: ПРИЈАВА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

Рок за пријаву на јавни позив је 30 дана од дана објављивања на интернет презентацији Националне академије.

Јавни позив за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи и потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих ће бити расписан током године.

Често постављана питања

 1. Да ли се под реализатором подразумева физичко лице, односно да ли пријаве за јавни позив подносе кандидати као физичка лица?
  — На јавни позив могу са јавити само кандидати - физичка лица. Правна лица се не могу јавити по овом јавном позиву, а за њих ће накнадно бити објављен посебан позив.
 2. Да ли је потребно да документа која се прилажу као докази буду оверена?
 3. — Документација не треба да буде оверена јер се сви докази скенирају и прилажу преко портала приликом пријављивања (детаље о начину прилагања докумената можете видети приликом попуњавања пријаве на порталу еУправе).
 4. Како се доказују тренерске вештине?
 5. — Поседовање тренерских вештина се доказује достављањем модела плана обуке по сопственом избору из области стручног усавршавања за коју се пријављујете (детаље имате у оквиру дела јавног позива: докази који се прилажу уз пријаву).
 6. Шта се сматра успешно завршеним програмом обуке предавача?
 7. — Под успешно завршеним програмом обуке предавача подразумева се стручно усавршавање лица са специјалистичким знањем из одређених области и спроводи се ради унапређења предавачких вештина, усвајања дидактичко методичких знања и развоја вештина презентације и комуникације ради преношења стручних знања. Циљ програма обуке предавача (или тренинга тренера како се често назива) је унапређење, односно стицање основних знања о специфичностима и процесима учења одраслих, планирању, припреми и дизајнирању обуке, коришћењу различитих метода и техника обучавања, врстама публике односно учесника итд. као и оспособљавање да самостално изводе обуку. Кандидат доставља уверење или другу исправу (сертификат, потврда и др.) којом се утврђује да је успешно завршио програм обуке предавача.

13.12.2018.

Унапређење коришћења немачког језика за лакши процес приступања Републике Србије ЕУ

Београд, 12.12.2018. - Национална академија за јавну управу, у сарадњи са Министарством за европске интеграције и Гете Институтом у Београду, организовала је дводневни семинар „Представљање и преговарање у ЕУ контексту“.

Циљ обуке био је унапређење коришћења немачког језика као радног и процесног језика у европским институцијама, презентовање и преговарање као вид комуникације, употреба невербалних средстава комуникације, анализа модела вођења преговора, стилова и тактика преговора, као и детаљан план припреме за преговоре.

Програм је био намењен државним службеницима у министарствима који су ангажовани на пословима у вези са процесом приступања Републике Србије ЕУ и који говоре немачки језик на нивоу Б2 и Ц1.

 Слика

27.11.2018.

Представници College of Europe посетили Националну академију за јавну управу

Београд, 10.12.2018 - Представници College of Europe (Европски колеџ), Марек Табор, директор службе за развој и Бразин Бонјади, задужен за комуникације и запошљавање, посетили су Националну академију за јавну управу (НАПА), где су одржали радни састанак са Драженом Маравићем, в.д. директора НАПА и Радмилом Томовић, која је задужена за међународну сарадњу НАПА. На састанку су размењена знања и искуства у едукацији запослених у јавној управи, а представници Европског колеџа презентовали су њихове академске студије и програме у области европске сарадње и интеграције. Ово је био први у низу састанака са представницима Европског колеџа, јер су договорене и додатне заједничке активности током наредне године.

Брошура 1

Брошура 2

5.12.2018.

Одржана радионица за припрему организационе стратегије Националне академије за јавну управу

Сремски Карловци, 4-5. децембар 2018. - Дводневна радионица за припрему организационе стратегије Националне академије за јавну управу (Академија) одржана је ове недеље у уторак и среду у Сремским Карловцима. Радионица са запосленима у Академији одржана је у оквиру пројекта „Подршка даљем развоју управе оријентисане ка грађанима кроз изградњу капацитета Националне академије за јавну управу“, коју подржава Фонд за добру управу (ГГФ) Владе Уједињеног Краљевства.

На овој радионици, експерти Јелена Милетић и Владимир Михајловић су са учесницима одржали низ интерактивних вежби на којима су имали прилике да дискутују о снагама, слабостима, приликама и опасностима за организацију (односно да ураде СВОТ анализу) али и да издвоје најважније политичке, економске, социјал-културолошке и технолошке факторе који могу да имају утицаја на даљи развој Академије. Учесници су на радионици дискутовали о њиховом виђењу сврхе, мисије и визије Академије, стратешке правце развоја и стратешке циљеве организације.

Закључци са радионице послужиће експертима за израду стратегије организационог развоја Академије, која је предвиђена на трећој компоненти пројекта.

Пројекат „Подршка Националној академији за јавну управу“ пружа подршку Академији у увођењу нових и модерних приступа у професионалном развоју и тренингу државних службеника, заснованих на искуствима сличних, сродних институција у европским земљама. Циљ пројекта је да се кроз јачање капацитета Академије јавна управа у Србији трансформише у одговорну, оријентисану ка грађанима и способну да пружи висококвалитетне услуге. Пројекат ставља акценат на развијање нових програма обуке за поједностављивање и дигитализацију услуга које се пружају грађанима и привреди, али и на унапређење односа који јавни службеници успостављају са корисницима услуга.

27.11.2018.

Усвојена Уредба о акредитацији

Београд, 27.11.2018 - На последњој седници Владе Републике Србије усвојена је Уредба о акредитацији реализатора и спроводилоца програма стручног усавршавања. Значај ове Уредбе огледа се у томе што ће она бити нормативни оквир за будуће поступање Националне академије у поступку акредитације реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи.

Уредба о акредитацији

22.11.2018.

НАПА у Бриселу

Брисел, 22.11.2018 - Регионална школа за јавну управу (РеСПА) организовала је 9. састанак Управног одбора на министарском нивоу, који је одржан у Бриселу 21. и 22. новембра. Главни циљ састанка био је унапређење јавне управе кроз регионалну сарадњу. Састанак су званично отворили председавајући УО РеСПА на министарском нивоу, Дамјан Манчевски и директорка РеСПА, Ратка Секуловић, након чега је уследило обраћање министара из региона, међу којима је био и Бранко Ружић, министар за државну управу и локалну самоуправу. Дражен Маравић, в.д. директора Националне академије за јавну управу одржао је презентацију на тему „Развој и имплементација информационог система за управљање обукама“.

 Слика

 Слика

 Слика

 Слика

 Слика

20.11.2018.

Припремљене смернице за рад ментора

Београд, 20.11.2018 - Национална академија за јавну управу је у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији”, које министарство спроводи уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ), припремила Смернице за рад ментора у програму оспособљавања приправника у државним органима.

Смернице имају за циљ обезбеђивање једнаког квалитета оспособљавања приправника у свим државним органима и уређују основна питања која су од значаја за рад и дужности ментора и међусобни однос ментора и приправника.

Смернице ће бити објављене у Службеном гласнику Републике Србије.

Упутство за начин рада ментора

16.11.2018.

Одржан састанак мреже директора института и школа за јавну управу у Бечу

Беч, 16.11.2018 - Поводом аустријског председавања Саветом Европске уније, Савезна академијa за јавну управу Републике Аустрије организовала је састанак директора института и школа за јавну управу земаља Западног Балкана (DISPA). Састанку је присуствовао Дражен Маравић, в.д. директора Националне академије за јавну управу, где је био један од панелиста на тему „Обуке и учење унутар нове управљачке структуре“. Састанку су присутвовали представници свих школа за јавну управу земаља ЕУ и кандидата за чланство у ЕУ.

Национална академија за јавну управу централна је институција система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије. Имајући у виду значај развоја програма стручног усавршавања јавне управе, и позиционирање Националне академије на међународној сцени, учешће в.д. директора Националне академије на овом састанку била је прилика за успостављање непосредне сарадње са представницима релевантних институција.

 Слика

 Слика

13.11.2018.

Размена искустава француске и српске Националне академије

Беoград, 13.11.2018 - Национална академија за јавну управу (НАПА) у сарадњи са амбасадом Републике Француске у Србији, француском Националном школом за администрацију (ЕНА) и Националним центром за обуку службеника локалне самоуправе (ЦНФПТ) организовала је у Београду радионицу „Методе обуке руководилаца у државној управи и локалној самоуправи“.

Радионица је организована у циљу размене искуства полазника о кључним улогама тренинг менаџера у дизајнирању и промоцији програма обуке, у развоју модуларних обука и о улогама андрагошких саветника у развоју програма. На радионици су такође представљене методе обуке при ЕНА и ЦНФПТ, њихове специфичности, као и организација заједничких модула за високе руководиоце са државног и локалног нивоа власти.

Радионицу је отворио Дражен Маравић, в.д. директора НАПА, а на затварању се свим учесницима обратио амбасадор Републике Француске, Фредерик Мондолони, који је и сам пре дипломатске каријере био један од ЕНА предавача.

 Слика

 Слика

 Слика

02.11.2018.

Годину дана од усвајања закона о Националној академији за јавну управу

Беoград, 2.11.2018 - Поводом годину дана од усвајања Закона о Националној Академији за јавну управу, министар државне управе и локалне самоуправе, Бранко Ружић посетио је данас Националну академију за јавну управу (НАПА), одржао састанак са Драженом Маравићем, в.д. директора НАПА и обишао обуку “Уговори о грантовима у оквиру програма територијалне сарадње”.

Министар Бранко Ружић рекао је да се усвајањем овог Закона и оснивањем Академије уводи се ред у област стручног усавршавања запослених у јавној управи и обезбеђује једнак приступ праву на стручно усавршавање за више од 40 хиљада запослених у органима државне управе и службама Владе, општинама и градовима. „Ово је посебно значајно са аспекта европских интеграција, у којима се више од 90 одсто политика имплементира на локалном нивоу. Зато је веома важно што запослени на локалу до прошле године имају прилику за стручно усавршавање, што раније није био случај“, истакао је министар. Он је нагласио да су службеници кључни за реформе које се спроводе и да је непоходно да добију потребна знања и вештине како би могли добро да обављају послове и ефикасно пружају услуге грађанима.

„Посебно важно је што кроз програм обуке уз примену савремених облика и метода стручног усавршавања пролазе службеници на свим позицијама као носиоци реформе управе и што ће до краја године бити усвојен програм обука за државну управу и локални ниво, који ће обухватити више од 100 актуелних тема. Почетком године планирамо да почнемо са спровођењем онлајн обука, где ће само неке од тема бити „Управни поступак“ и „Одрживи развој“. Национална Академија за јавну управу је мотивисана идејом да Србија по квалитету и стручности запослених у јавном сектору постане једнака институцијама у региону и Европи, а највиши стандарди у пружању услуга су императив у раду Академије“ - изјавио је Дражен Маравић, в.д. директора Националне академије за јавну управу.

 Слика

 Слика

 Слика

31.10.2018.

НАПА организовала програм обуке „Ка ефикаснијим инспекцијама“ за запослене у Министарству рударства и енергетике

Београд, 31.10.2018. - Национална академија за јавну управу организовала је дводневну in-house обуку за запослене у Министарству рударства и енергетике, која за циљ има јачање капацитета инспектора у Одељењу за инспекцију опреме под притиском, Одељењу за електроенергетску инспекцију и Одељењу геолошке и рударске инспекције. Редован програм обуке Националне академије за обуку инспектора модификован је у складу са специфичним потребама запослених на овим пословима у Mинистарству.

Уз посебан фокус на специфичности различитих врста инспекцијског надзора, програм обуке је обухватио следеће теме:

 • Закон о инспекцијском надзору – нови приступ
 • Процена и управљање ризицима и планирање инспекцијског надзора
 • Превентивно деловање инспекције
 • Мере инспекцијског надзора
 • Актуелна политика Владе: Укидање печата
 • Поступак спровођења инспекцијског надзора
 • Посебан поступак спровођења инспекцијског надзора према не регистрованим субјектима
 • Овлашћења инспектора
 • Етички и професионални стандарди инспектора

Реализатор програма је био Ненад Вујовић, тренер Националне академије у области инспекцијског надзора.

Национална академија спроводи in-house обуке које се реализују у договору са појединачним органом управе у циљу унапређивања компетенција службеника, подизања њихових капацитета и развоја администрације усмерене ка грађанима и ка привреди. In-house обуке су посебне обуке које се креирају у односу на потребе специфичне организације и њених запослених и изводе се у просторијама дате организације (наручиоца обуке). С обзиром да се учење дешава у радном окружењу, долази до успешнијег трансфера нових знања и вештина у свет рада и њихове лакше примене.

 Слика

29.10.2018.

Одржан семинар о стручном усавршавању запослених у јавној управи

Нови Сад, 29.10.2018. - Служба за управљање људским ресурсима организoвала је семинар „Стручно усавршавање запослених у јавној управи”, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Како је Национална академија за јавну управу почела да функционише у пуном капацитету, циљ организовања семинара био је да се запосленима у покрајинским органима и стручним службама представи и приближи рад Националне академије као централне институције система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије, са статусом јавно признатог организатора активности неформалног образовања одраслих.

Предавачи на семинару били су: Дражен Маравић, директор Националне академије за јавну управу, Тамара Стојчевић, председник Програмског савета Националне академије и др Јасмина Бенмансур, помоћник министра у Сектору за стручно усавршавање Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

 Слика

 Слика

26.10.2018.

НАПА учествовала на регионалној министарској конференцију у Скопљу

Скопље, 26. октобар, 2018.- Министарство за информационо друштво и управу Републике Македоније, УНДП, Регионални HUB за развој јавне управе Астана (АCSH) и Регионална школа за јавну управу (РеСПА), организовали су регионалну министарску конференцију у Скопљу са темом „Савремени изазови у јавној служби и улога партнерства за постизање решења“.

Конференцију су отворили Дамјан Манчевски, министар за информационо друштво и управу Македоније и Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе Републике Србије.

На конференцији је учествовао и в.д. директора Националне академије за јавну управу, Дражен Маравић. Он је био панелиста на два панела са темама: Улога НАПА, као централне тренинг институције у реформи јавне управе и Изазови и будућност тренинга и професионални развој у јавној управи.

 Слика

 Слика

26.10.2018.

СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРЕДАТЕ НАЦИОНАЛНОЈ АКАДЕМИЈИ ЗА ЈАВНУ УПРАВУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава јединице локалне самоуправе које спроводе посебне порограме стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе да је, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о запосленима у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 113/17), Националној академији за јавну управу предата Службена евиденција издатих акредитација за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

На тај начин Националној академији за јавну управу омогућено је вршење надлежности у области селекције и акредитације реализатора и спроводиоца програма стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе.

Саставни део Службене евиденције издатих акредитација за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе јесу:

 1. Евиденција издатих акредитација физичким лицима за реализаторе програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе (у коју је уписано укупно 302 лица),
 2. Евиденција о акредитованим физичким лицима, у својству предузетника за реализаторе програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе (у коју је уписано укупно 4 лица);
 3. Евиденција о акредитованим правним лицима за реализаторе програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе (у коју је уписано укупно 48 лица).

Истовремено, Националној академији за јавну управу предати су предмети и архива за вршење надлежности у пословима стручног усавршавања запослениху јединицама локалне самоуправе, као и:

 1. Службена евиденција одобрених посебних програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе;
 2. Службена евиденција реализованих програма општег стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у 2017. години;
 3. Службена евиденција о учесницима у програмима општег стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе реализованим у 2017. години.

17.10.2018.

НАПА на конференцији НАПА на састанку глобалних мрежа националних школа за управу у Хелсинкију

Београд, 23.10.2018. - ОЕЦД Глобална мрежа националних школа за управу (OECD's Global Network of Government Network) организовала је у Хелсинкију шести годишњи састанак под називом Изграда капацитета и ангажовање запослених у испуњавању одрживих циљева развоја (Building capabilities and engaging employees to deliver on the Sustainable Development Goals (SDGs). Састанак се одржао у сарадњи са Институтом за јавну управу Финске (Finnish Institute of Public Management (HAUS). На састанку је присуствовао и Дражен Маравић, в.д. директора Националне академије за јавну управу.

Национална академија је постала члан ОЕЦД Глобалне мреже националних школа за управу у августу 2018. године на позив Секретаријата мреже. Позив на састанак у Хелсинкију стигао је након састанка мреже директора института и школа за јавну управу земаља Западног Балкана (DISPA) у Бугарској на којем је такође учествовао представник Националне академије за јавну управу.

Мрежа ОЕЦД је формирана као одговор на све веће препознавање ефективног и ефикасног јавног сектора као важног елемента за стимулисање економске сарадње и друштвеног благостања. Намера ОЕЦД при формирању мреже била је да помогне у изградњи капацитета јавног сектора како би се осигурала брза реакција на приоритете владе.

 Слика

 Слика

 Слика

22.10.2018.

Национална академија за јавну управу Републике Србије и Савезна академија за јавну управу Републике Аустрије потписале споразум о сарадњи

Беч, 22.10.2018 - Национална академија за јавну управу Републике Србије и Савезна академија за јавну управу Републике Аустрије, потписале су у Бечу Споразум о сарадњи. Сврха овог Споразума јесте унапређење односа између две земље и успостављање оквира за одрживу и динамичну сарадњу у активностима стручног усавршавања у јавној управи. Споразум су потписали Дражен Маравић, директор Националне академије за јавну управу Републике Србије и Клаус Хартман, директор Савезне академије за јавну управу Републике Аустрије.

Главни циљеви договорене сарадње су унапређење рада и стручних капацитета у јавној управи, размена добре праксе, реализација заједничких програма стручног усавршавања, као и размена државних службеника у сврхе стручног усавршавања и узајамних боравака на стажу.

 Слика

18.10.2018.

Посета делегације генералног секретаријата Владе Републике Француске

Београд, 18. септембар 2018. - Данас је у просторијама Националне академије за јавну управу (НАПА) одржан састанак и посета делегације генералног секретаријата Владе Републике Француске. Делегацију су чиниле Anne Castelnau, саветник у Мисији за високе државне службенике и Claudine Justafre, експерт за реформу јавне управе при МДУЛС. Састанку су присуствовали испред НАПА Снежана Антонијевић, в.д. помоћника директора и Радмила Томовић, руководилац групе за међународну сарадњу, испред МДУЛС Јасмина Бенмансур, помоћник министра и Ивана Милинковић и испред Службе за управљање кадровима (СУК) присуствовали су Др Данило Рончевић, директор СУК-а, др Дејан Костић, помоћник директора, Драгана Јанковић, помоћник директора и Нада Вуковић Ракић, помоћник директора.

На састанку су размењена искуства o улози Националне академије за јавну управу и Службе за управљање кадровима у области управљања људским ресурсима, са посебним аспектом на државне службенике на положају (руководећа радна места у државним органима) у Републици Србији.

 Слика

18.10.2018.

Посета представника аустријске Националне академије за јавну управу

Београд, 18. септембар 2018. - Националну академију за јавну управу (НАПА) посетио је данас Клаус Хартман, директор аустријске Националне академије за јавну управу. Он је у Београд дошао као члан аустријске делегације, која је у званичној посети Републици Србији.

Снежана Антонијевић, в.д. заменика директора НАПА захвалила се на посети и представила досадашњи рад НАПА и будуће планове за развој. Закључено је да ће веома значајно за обе стране бити дa се ради на размени искустава и реализацији заједничких пројеката и активности, како би се искористила знања и добре праксе обе стране за даље унапређење рада. Овај иницијални састанак имаће свој наставак и сутра у Бечу, где ће званично бити потписан споразум о сарадњи ове две Националне академије.

 Слика

12.10.2018.

НАПА на конференцији “Европске вредности и обуке у јавној управи” у Бугарској

Софија, 12. октобар 2018. - Представница Националне академије за јавну управу, Радмила Томовић, руководилац групе за међународну сарадњу, учествовала је на регионалној конференцији "Европске вредности и обуке у јавној управи" одржаној у Софији 11. и 12. октобра у организацији Института за јавну управу Републике Бугарске (ИНА).

Конференција је била одлична прилика за размену знања и информација са колегама из сродних институција из Грчке, Румуније и Бугарске. На конференцији је представљен и рад Европске школе за управу (eur sc of adm - EUSA), чија су искуства значајна за функционисање и развој регионалних школа за јавну управу.

Бугарски ИНА постоји од 2000. године и основан је током процеса реформе јавне управе спроведеног током придруживања Бугарске у ЕУ. Конференција “Европске вредности и обуке у јавној управи” одржана је у оквиру пројекта “Добра управа”, који ИНА спроводи у сарадњи са ЕУ.

 Слика

 Слика

 Слика

03.10.2018.

Размена искуства државе и привреде кључна за ефикасну државну управу

Београд, 3. октобар 2018. године - Америчка привредна комора у Србији (AmCham) у сарадњи са кабинетом Председнице Владе Републике Србије данас је представила програм „HResurs“, који ће спровести Национална академија за јавну управу, а са циљем усавршавања у области људских ресурса у јавном и приватном сектору.

HRresurs ће окупити 28 учесника из приватног и јавног сектора. Они ће бити подељени у менторске парове и кроз различите активности ће имати прилику да током три наредна месеца унапреде своја знања у области људских ресурса. Програм ће чинити различите активности, радионице и рад на заједничким пројектима.

Представљању програма у Палати Србија присуствовали су Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе, Дражен Маравић, в.д. директора Националне академије за јавну управу, Јелена Павловић, председница Америчке привредне коморе у Србији и Ивона Симић, саветница председнице Владе за људске ресурсе.

 Слика

 Слика

 Слика

 Слика

 Слика

 Слика

 Слика

 Слика

 Слика

 Слика

03.10.2018.

Упис на мастер програм, Државни универзитет у Новом Пазару и Крагујевцу

Користимо прилику да вас подсетимо да је у току пријављивање на мастер програм који је развијен у оквиру ERASMUS+ пројекта: "FINancial management, Accounting and Controlling for capacity building of public administration” - FINAC.

На Државном универзитету у Новом Пазару:

Изградња капацитета јавног сектора на који се уписује 15 студената.

Конкурсе за упис на мастер студије биће расписан у првој недељи октобра и биће постављен на огласној табле и wеб страници Државног универзитета.

До пријемног и након тога рангирања и уписа на мастер студије има довољно времена, а литература за припрему пријемнног испита је доступна преко сајта FINAC пројекта http://www.finac.org.rs

Подсећамо да уколико планирате да полажете пријемни потребно је да се пријавите (пријава ће бити од дана објављивања конкурса до 22. октобра 2018. године).

Конкурсна документација укључује:

 • Копију уверења о дипломирању/диплома (не треба да је оверена)
 • копију уверења о положеним испитима основних студија/додатак дипломи. (не треба да је оверена)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству

Оригинали се доносе на увид.

Напомињемо пријемни ће бити организован 24. октобра 2018. године, а ранг листа ће бити објављена 30. октобра 2018. године до 12.00.

Све додатне можете добити на телефон 020-316-936 или доћи на Државни универзитет у Новом Пазару, улица Вука Караџића 9, Контакт: Сумера Халилагић или Александар Павловић.

На Универзитету у Крагујевцу, Економски факултет:

Финансијски менаџмент јавне управе на који се уписује 30 студената.

Кандидати који су завршили основне студије на Економском факултету у Крагујевцу или на државним Факултетима у Србији чији програм не одступа од плана и програма Економског факултета у Крагујевцу не полажу пријемни испит, док сви остали кандидати полажу пријемни испит из наставних предмета:

 • Пословне финансије
 • Ревизија финансијских извештаја
 • Литература за припрему пријемног испита, као и контролна питања за припрему испита, налазе се на сајту пројекта: http://www.finac.org.rs, (обавезна регистрација).

Сви кандидати који конкуришу за упис дужни су да поднесу пријаву за упис, лично, у просторијама Факулктета у периоду од 15. до 17. октобра 2018. године.

Документа потребна за пријављивање:

 • оверена фотокопија дипломе/уверења о завршеним студијама првог степена
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
 • образац Пријаве на конкурс који може се добити у просторијама Службе за наставна и студентска питања или преузети са Интернет адресе Факултета http://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/.
 • доказ о уплати накнаде трошкова за спровођење конкурса у износу од 3.500,00 динара (жиро-рачун Факултета 840-570666-83).
 • доказ о уплати накнаде трошкова за полагање пријемног испита у износу од 8.000,00 динара (плаћају кандидати који полажу пријемни испит на жиро-рачун Факултета 840-570666-83).

Полагање пријемног за кандидате који нису основне студије завршили на Економском факултету Унвиерзитета у Крагујевцу.

Полагање пријемног испита, за кандидате који га полажу, је у петак 19. октобра 2018. године у 11.00 часова у просторијама Факултета.

Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита са собом понесу: број пријаве на конкурс, личну карту или пасош и хемијску оловку.

 • Објављивање прелиминарне ранг листе: најкасније 22. октобра 2018.
 • Објављивање коначне ранг листе: најкасније 23.октобра 2018.
 • Детаљна обавештења о условима уписа и студирања могу се добити и на:

Молимо вас да обратите пажњу на рокове и процедуре.

02.10.2018.

Одржана 39. седница Савета Зајечарског управног округа

Зајечар, 2. октобар, 2018 – Директор Националне академије за јавну управу Дражен Маравић присуствовао је данас 39. седници Савета Зајечарског управног округа. Седници су присуствовали испред градске управе Зајечара Слободан Виденовић и Ненад Динуловић, др Небојша Марјановић, председник општине Бољевац, Момира Грујо, начелница општинске управе Бољевца, Душица Луковић, општина Сокобања, Горица Петровић, општинска управа Књажевац, Исидор Крстић и Владан Пауновић, начелник Зајечарског управног округа.

На седници je поред чланова Савета Зајечарског управног округа, учествовао и директор службе за управљање кадровима - проф. др Данило Рончевић.

Главне теме седнице биле су управљање људским ресурсима у јавној управи и обуке које организује Национална академије за јавну управу.

 Слика

 Слика

 Слика

 Слика

 Слика

28.09.2018.

Национална академија за јавну управу акредитовала своје предаваче

Национална академија за јавну управу данас је, у просторијама Српско-корејског ИТ центра, организовала свечану доделу 30 решења о акредитацији предавача, физичких и правних лица, за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе. Највише оцене од стране полазника обука у 2018. години добило је 36 предавача и њима је Дражен Маравић, в.д. директора Националне академије доделио грамате, као специјалан вид захвалности за изузетан допринос стручном усавршавању.

На догађају су представљени и чланови програмске комисије за тренинг тренера, експерти за ХР и тренинг. То су: Ивона Симић, из кабинета председнице Владе Србије, Драгана Гњатовић, из управе царина Министарства финансија, Снежана Антонијевић, из Националне академије и Јелена Јаковљевић, директорка Клет дуал школе.

 Слика

 Слика

 Слика

 Слика

19.09.2018.

У току консултативни процес о подзаконским актима

 Слика

Пројекат финансира Европска унија

У оквиру процеса припреме подзаконских аката којима се уређују питања од значаја за успостављање ефективног система обуке, одржан је други консултативни састанак са кључним заинтересованим странама.

У дискусији о решењима предложеним нацртом Уредбе о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи, припремљеној уз асистенцију пројекта „Подршка успостављању Националне академије за јавну управу Србије“ који финансира Европска унија, учествују представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Републичког секретаријата за законодавство, Службе за управљање кадровима, као и чланови Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе.

Овом уредбом уређују се програм селекције, обуке, акредитације и начина ангажовања предавача, ментора и коуча за програме стручног усавршавања у јавној управи, критеријуми и мерила којима се доказује испуњеност услова за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи, односно потврђује статус акредитованог спроводиоца програма за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације или јавно признатог организатора активности образовања одраслих, износ накнада за њихов рад, као и облик, начин уписа и вођења сталне листе предавача и других реализатора програма и евиденције спроводилаца програма.

У наредним данима ће почети консултације и о другим подзаконским и интерним актима којима се уређује вредновање програма стручног усавршавања, вођењу евиденције о програмима, издавању уверења о учешћу у програмима обука, и другим питањима од значаја за ефикасно функционисање система обуке у јавној управи.

18.09.2018.

И даље трају пријаве за Мастер студије у области јавних финансија

Национална академија за јавну управу позива државне службенике и запослене у јединицама локалних самоуправа да се пријаве за мастер програме у области управљања јавним финансијама, у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније.

У Београду ће бити реализована два мастер програма, и то:

 • на Универзитету у Београду, Факултет организационих наука (ФОН) - мастер програм Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство на који се уписује 35 студената,
 • на Метрополитан универзитету, Факултет за економију, финансије и администрацију - мастер програм: Економија, на који се уписује 20 студената.

Подсећамо да уколико планирате да полажете пријемни на ФОН-у, неопходно је пријавити се преко званичног факултетског портала. Пријава је могућа од 10. до 28. септембра 2018. године онлајн, након чега се добија информација о томе када се на ФОН-у предаје конкурсна документација.

Конкурсна документација укључује:

 • копију уверења о дипломирању/диплома (није потребно да буде оверена)
 • копију уверења о положеним испитима основних студија/додатак дипломи (није потребно да буде оверена).

Оригинали се доносе на увид.

Информације о пријемном испиту

Литература за пријемни:

Напомињемо да ће пријемни на ФОН-у бити организован 6. октобра 2018. године, у 11.30, те да ће ранг листа бити објављена 8. октобра 2018. године до 12.00.

За све додатне информације обратите се на: master@fon.bg.ac.rs и nasha@fon.bg.ac.rs или +381 11 3950 892 понедељком и петком од 09.00-10.00 часова; уторком, средом и четвртком од 09.00-10.00 и 16.00-19.00 часова.

Могуће је доћи на ФОН и лично се распитати везано за полагање пријемног и предају докумената - четвртком од 16-19 часова, сала Б003, улаз из Булевара Ослобођења. Контакт особа: Наташа Кузман.

Сви заинтересовани за полагање пријемног на ФЕФА, неопходно је да се пријаве преко званичног факултетског портала

Напомињемо да је конкурс на ФЕФА отворен за 20 кандидата и да подразумева интервју. Интеревју ће бити организован након пријемног на ФОН-у, како се два пријемна не би преклопила.

За све додатне информације особа за контакт је Биљана Савић bsavic@fefa.edu.rs или studentskasluzba@fefa.edu.rs ; телефон +381 11 2600 600 и то у периоду: понедељак, уторак, среда, четвртак и петак од 12.00 до 14.00.

31.08.2018.

Радна посета у оквиру РЕСПА „mobility“ шеме

У оквиру Респа мобилити шеме одржана је радна посета представника државних управа Босне и Херцеговине и Македоније. Посета је организована у циљу размене искустава у припреми и спровођењу обука из области управљања јавним политикама и управљања законодавним процесом. Поред представника Националне академије, Републичког секретаријата за јавне политике и представника Регионалне школе за државну управу, делегацију су чинили високи званичници Министарства правде Босне и Херцеговине, Генералног секретаријата Владе Федерације БиХ, Савета министара БиХ, Министарства за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске, Босна и Херцеговина, као и Министарства за информатичко друштво и администрацију Македоније.

 Слика

28.08.2018.

Програм „HResurs“

У току је пријава државних службеника на пословима развоја људских ресурса за учешће у тромесечном програму менторства и професионалног усавршавања запослених у људским ресурсима (Програм „HResurs“) у јавном и приватном сектору, који организује Национална академија за јавну управу у сарадњи са Kабинетом председнице Владе Републике Србије и Америчком привредном комором у Србији (AmCham).

Програм чини спој различитих активности које имају за циљ оснаживање лидерских вештина учесника, међусобно повезивање и обухватају менторство, радионице и рад на заједничком задатку (процена потреба за обуком) у којима учествују сви менторски парови.

Програм „HResurs“ ће окупити до 50 учесника – до 25 запослених у јединицама за управљање људским ресурсима из различитих министарстава (ментији) и до 25 професионалаца у области људских ресурса из компанија чланица AmCham-а (ментори), који ће бити спојени у менторске парове.

На свечаном отварању Програма, 25. септембра 2018. године ће бити организовано формирање менторских парова, коришћењем програма за брзо упознавање и упаривање, док ће на завршном догађају Програма полазници представити израђене задатке.

„HResurs“ је јединствени програм професионалног развоја и размене искустава између државе и привреде у области људских ресурса чија реализација ће допринети остваривању надлежности Националне академије у области процене потреба за обуком и кроз синергију две стране инспирисати промене у приступу руковођењу људским ресурсима у државној управи.

28.08.2018.

Састанак са представницима Амбасаде Велике Британије

Директор Националне академије за јавну управу Дражен Маравић разговарао је данас са представницима Амбасаде Велике Британије у Београду о билатералној сарадњи у области јачања капацитета државних службеника. Националну академију су, у оквиру уводних састанака при преузимању дипломатских дужности у амбасади, посетили Силија Сомерстајн и Метју Џордан, задужени за праћење области реформе јавне управе и унутрашњих односа.

Маравић је нагласио значај формирања Националне академије за јавну управу чије је функционисање било један од приоритета реформе јавне управе и о стручном усавршавању државних службеника које представљаја први корак у остваривању деполитизације и професионализације јавне управе. „Број полазника обука и заинтересованост државних службеника за унапређење знања и вештина јасно говоре о њиховој жељи да унапреде свој рад и постану добар сервис грађана“ – рекао је Маравић.

Представници амбасаде и Националне академије су се сагласили да је професионализација управе важан део реформе јавне управе и да је значајно развијати билатералну сарадњу у тој области имајући у виду висок квалитета јавне управе у Великој Британији и добре међународне односе две државе.

Владе Велике Британије је у протеклом периоду пружала подршку стручном усавршавању службеника кроз пројекте финансиране из Good Governanace Fund које је спроводила Pricewaterhouse Coopers у Републици Србији.

 Слика

24.07.2018.

Мастер студије у области јавних финансија

Национална академија за јавну управу је уз Министарство државне управе и локалне самоуправе и Службу за управљање кадровима Владе Републике Србије део тима који је спровео активности предселекције државних службеника и запослених у јединицама локалних самоуправа који ће имати прилику похађају мастер програме у области управљања јавним финансијама који су акредитовани у склопу реализације пројекта. У оквиру Пројекта обезбеђена je школарина за око 110 службеника са централног и локалног нивоа.

У скопу реализације регионалног пројекта „Јачање капацитета јавне управе развојем курикулума из области финансијског менаџмента, рачуноводства и финансијске контроле - ФИНАК“, који се финансира у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније, дизајнирана су и развијена три нова мастер програма у Србији и два у Албанији у области финансијског управљања, рачуноводства и контроле у јавној администрацији.

Службеници који успешно положе пријемни испит ће имати могућност да наредне академске године, похађају мастер студије на Факултету организационих наука - Универзитета у Београду, Факултету за економију, финансије и администрацију – Метрополитен универзитета у Београду, Економског факултета - Универзитета у Крагујевцу и Универзитету у Новом Пазару.

25.06.2018.

Одржан састанак мреже директора школа за јавну управу (DISPA)

Вршилац дужности помоћника директора Националне академије, Снежана Антонијевић, учествовала је на састанку мреже директора школа за јавну управу (DISPA) који је одржан 21. и 22. јуна 2018. године у Бугарској (Софија).

На састанку посвећеном учењу у дигиталном добру и развоју дигиталне јавне управе представник Академије имао је прилику да представи чланицама мреже активности Националне академије као и правце даљег развоја.

Током састанка којем је присуствовало 45 учесника из укупно 30 институција и школа јавне управе, представник ОЕЦД-а Данијел Герсон је представио студију Вештине за иновацију у дигиталној јавној управи након чега су учесници имали прилику да размене искуства и најбоље праксе институција у погледу дигитализације јавне управе.

Наредни састанак мреже директора школа за јавну управу биће одржан 15-16. новембра текуће године у Аустрији (Беч).

 Слика

26.06.2018.

Посета представника Академије за друштвене науке Шангаја

Директор Националне академије за јавну управу Дражен Маравић разговарао је данас са представницима Академије за друштвене науке Шангаја о успостављању сарадње у области истраживачке делатности. Националну академију су посетили Кси Ђингхуи, потпредседник Академије за друштвене науке, Данг Кимин, заменик директора Института за информационе науке и Ванг Хуимин, декан Института за истраживања у области културних иновација.

Маравић се захвалио на посети и упознао представнике Академије са радом Националне академије за јавну управу и плановима за будући развој. „Национална академија, као централна институција за стручно усавршавање, треба да развије аналитичке и истраживачке активности у оквиру припреме програма обуке и управљања квалитетом, што је један од приоритета развоја у наредном периоду“, истакао је директор.

Током састанка разговарало се и о праћењу Миленијумских циљева развоја Уједињених нација и задацима које је до сада обавила Србија, као и креирању јавних политика у Србији заснованом на истраживању и прикупљању доказа. На крају састанка разматране су могућности за успостављање конкретне сарадње између Академије за друштвене науке Шангаја и Националне академије за јавну управу.

Академија за друштвене науке Шангаја најстарија је институција за друштвене науке у Кини и највећа оваква институција ван Пекинга. Основана је 1958. године и њоме управља Регионална управа Шангаја. Академија има 17 института и 20 интердисциплинарних центара који спроводе теоријска истраживања и организују примењене студије из области друштвених наука. У Академији ради 760 запослених од чега су 550 истраживачи. Гости из Академије су пре Србије боравили у Мароку на Конференцији Уједињених нација посвећеној транформацији јавне управе у циљу достизања одживих развојних циљева Агенде 2030, а након Србије путују у Црну Гору у Регионалну школу за јавну управу.

 Слика

20.06.2018.

Потписан Споразум о сарадњи са ЕНА

Директор Националне академије за јавну управу Дражен Маравић и директор Националне школе за јавну администрацију (ЕНА) Патрик Жерар потписали су данас у Стразбуру Споразум о сарадњи у области изградње капацитета, размене добре праксе и подршке у усавршавању државних службеника. Споразум представља оквир за одрживу и динамичну сарадњу у области спровођења и практичне примене стручног усавршавања у јавној управи и отвара могућности за развој нових пројеката две школе.

Директор Маравић је изразио задовољство због сарадње са овом елитном француском институцијом и указао је да је главни циљ стручног усавршавања службеника у Србији подизање нивоа јавних услуга, јачање законитости и интегритета као и убрзано кретање наше администрације ка Европској унији.

Директор Жерар је исказао своје уверење да постоји велики потенцијал за јачање сарадње и исказао уверење да ће се амбициозна агенда реформе јавне управе у Србији добрим делом ослањати на развој и ефикасност Академије. Француска ЕНА има вишедеценијско искуство и снажне капацитете за врхунску обуку високих државних службеника и спремна је да подржи развој српске Националне академије.

Споразум је потписан другог дана студијске посете представника Националне академије за јавну управу и Министарства државне управе и локалне самоуправе Националној школи за јавну администрацију. Током посете су одржани састанци са руководиоцима одељења за континуирану обуку, одељења за иновације, одељења за људске ресурсе, директором документационог центра и директором центра за истраживање Националне школе за јавну администрацију, и са представницима Генералног директората за администрацију и државну службу. Делегација НАЈУ обишла је и административно седиште ЕНА у Паризу и њен тренинг центар и кампус у Стразбуру.

 Слика Слика

05.06.2018.

Конференција о комуникацији јавне управе са јавношћу

У организацији "Media Craft" и "Apriori World", а у уз подршку Националне академије за јавну управу, у Клубу посланика у Београду одржана је "FOKUS" конференција о иновацијама у комуникацији јавне управе са јавношћу. Бројни учесници, углавном из света ПР-а, говорили су о изазовима комуникације јавног сектора са грађанима, медијима и свим другим странама заинтересованим за резултате рада власти на свим нивоима.

Отвореност носиоца власти, али и запослених у јавној управи кључна је за поверење које према њима стичу грађани. Честе су ситуације у којима грађани на личне захтеве, или постављена питања добијају врло штуре, или готово никакве одговоре.

Директор Националне академије за јавну управу Србије, Дражен Маравић, истиче да је за промену таквог односа важна стандардизација модела понашања, додајући да су руководиоци ти који промене треба да заговарају, као и да то кроз лични пример покажу.

"Важно је стандардизовати поступање службеника, дати им обрасце, упутства и јасне и недвосмислене инструкције али с друге стране им објаснити зашто се то ради – зато што је грађанин у центру и битно је подићи ниво услуге", каже Маравић.

У оквиру конференције одржана је једна панел дискусија, а у другом делу програма, стручњаци за односе с јавношћу из разних сектора говорили су о сопственим искуствима и примерима из праксе.

Овај међународни догађај окупља представнике јавног и приватног сектора како би путем једноставне и транспарентне комуникације започели остваривати циљеве заједничког напретка. Због тога програм конференције FOKUS кроз практичне примере угледних домаћих и страних комуникационих стручњака нуди учесницима едукацију о најновијим трендовима у комуникацији у јавном сектору, изазовима с којима се јавни службеници сусрећу и саветима како унапредити комуникацију на свим нивоима.

 Слика Слика Слика

Вест о овом догађају можете да погледате и на следећим линковима:

Радио-телевизија Војводине
Танјуг

25.05.2018.

Одржан пријем поводом завршетка курса енглеског језика

Представници Националне академије присуствовали су пријему који је поводом завршетка курса енглеског језика у својој резиденцији одржао заменик амбасадорa САД у Београду, господин Курт Донели, 25. маја 2018. године.

Вишегодишњи програм учења је имао за циљ да омогући полазницима да унапреде знање и способност комуникације на енглеском језику посебно за потребе обављања послова европских интеграција и међународне сарадње.

Курс је намењен државним службеницима који су ангажовани у подгрупама стручне групе за припрему и преговоре о приступању Републике Србије Европској унији, као и државним службеницима који раде на пословима програмирања и спровођења пројеката, хармонизације прописа и пословима билатералне и мултилатералне сарадње и којима је у опису посла назначено да обављају наведене послове.

Поред класичног курса језика на нивоима Б1 и Б2, организован је и специјалистички курс намењен полазницима на нивоу Ц1 а којим се развијају компетенције у области тзв. продуктивних језичких вештина (говор и писање) и који се састојао од три модула: Effective Speaking, Effective Writing i Effective Negotiating за укупно 150 полазника.

Програм је реализован уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава и Филолошког факултета Универзитета у Београду.

23.05.2018.

Академија као подршка стварању конкурентне пословне климе

Директор Националне академије за јавну управу, Дражен Маравић, учествовао је на радном доручку у организацији Националне алијансе за локални економски развој – НАЛЕД, на тему Стварања конкурентне пословне климе кроз сарадњу јавног и приватног сектора. На панелу посвећеном позиционирању локалне самоуправе у дијалогу са локалном привредом, господин Маравић је представио делокруг Националне академије, циљеве и главне приоритете у раду, уз нагласак на потребу размене знања и искуства између приватног и јавног сектора. Посебно је истакнут значај даљег развоја стручног усавршавања инспектора, као и потреба да се и представници привреде упознају са свим елементима инспекцијског надзора. Закључено је да је веома важно да привредни сектор добро разуме природу послова јавне управе, нарочито надлежности и послове локалне самоуправе у односу на надлежности Републике а да локална самоуправа посвети већу пажњу потребама привреде и разумевању рада приватног сектора. Добро развијена електронска управа је од посебног значаја за све заинтересоване стране, тако да је подржан развој система стручног усавршавања јавне управе у правцу унапређења дигиталне писмености.

18.05.2018.

Успоставњена сарадња са Државном ревизорском институцијом

Директор Националне академије за јавну управу Дражен Маравић сусрео се данас са др Душком Пејовићем, генералним државним ревизором ради иницирања успостављања институционалне сарадње са Државном ревизорском институцијом. Са надлежностима и приоритетима Националне академије као централне институције система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије, Маравић је упознао свог саговорника и нагласио посебно важност стручног усавршавања руководилаца у погледу успостављања система финансијског управљања и контроле у органима управе и јачања одговорности руководилаца за спровођење реформских циљева.

Након кратког представљања институције, др Пејовић је изразио уверење да је јачање капацитета у области јавних финансија од великог значаја у наредном периоду, посебно имајући у виду налазе ревизије које је спровела Државна ревизорска институција и препоруке у оквиру Преговарачког поглавља 32.

Током разговора детаљније су размотрени и различити аспекти сарадње Државне ревизорске институције и Националне академије у погледу планирања и спровођења стручног усавршавања службеника у области система јавних финансија у 2018. години. Састанак је била прилика и да се постигне договор о правцима и модалитетима будуће сарадње ове две институције.

16.05.2018.

Посета амбасадора Велике Британије Дениса Кифа Националној академији за јавну управу

 Слика

Вршилац дужности директора Националне академије за јавну управу Дражен Маравић разговарао је данас са амбасадором Велике Британије у Београду Денисом Кифом о унапређењу сарадње у области јачања капацитета запослених у јавној управи.

Маравић се захвалио на подршци Владе Велике Британије стручном усавршавању службеника посебно кроз пројекте које је спроводила Pricewaterhouse Coopers као и нa подршци успостављању Националне академије кроз Good Governanace Fund. Aмбасадор Киф је изразио задовољство досадашњом сарадњом и постигнутим резултатима, посебно када је у питању јачање капацитета руководилаца. За Националну академију за јавну управу као централну институцију за стручно усавршавање запослених не само у државној управи већ и локалној самоуправи, један од приоритета у наредном периоду биће развој вештина руководилаца у јавној управи уз коришћење савремених интерактивних метода, истакао је Маравић.

Након краћег обиласка просторија у којима се одржавају обуке Националне академије, закључено је да ће конкретни облици подршке Владе Велике Британије успостављању и раду Националне академије бити договорени у наредном периоду.

25.04.2018.

Развој eLearning платфоме са УНДП

Представници Националне академије за јавну управу су одржали састанак са експертима УНДП како би се упознали са глобалном платформом за online учење ове светске организације, и њиховим искуствима у примени савремених алата за учење. Закључено је да eLearning платформа представља важан елеменат стручног усавршавања у свим великим системима. Договорено је да се настави са разменом искуства у управљању системом online обука, како би се најбоља пракса применила у стручном усавршавању запослених у јавној управи Републике Србије.

23.04.2018.

Почетак обуке за укидање печата у привредном пословању

Данас је у организацији Националне академије одржана обука посвећена укидању печата у привредном пословању и начину измене прописа како би се омогућило брзо укидање њихове употребе. Након што је Влада Републике Србије усвојила Закључак о укидању обавезне употребе печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права, који је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 28/2018., Национална академија је припремила и спровела обуку за државне службенике.

Обуком је органима државне предочена обавеза управе да, у оквиру свог делокруга на начин који је током обуке представљен, припреме измене и допуне прописа и аката којима је уређена обавезна употреба печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права, на начин да се укида обавезна примена печата у пословању привредних субјеката.

17.04.2018.

Дигитална трансформација

 Слика Слика Слика

Дражен Маравић, директор Националне академије за јавну управу заједно са представницима АИК Банке, учествовао је на радном доручку у организацији Српске асоцијације менаџера на тему „Дигитална трансформација“. Маравић је одржао презентацију о томе шта Србија чини како би олакшала пословни амбијент за привреду и грађане и на који начин реализује трансформацију јавне управе. У дискусији са учесницима разговарано је на тему укидања печата у привредном пословању, унапређењу основних регистара као и о дигитализацији управног поступања и инспекцијског надзора.

04.04.2018.

Успоставњена сарадња са Правосудном академијом

Директор Националне академије за јавну управу Дражен Маравић сусрео се данас са Ненадом Вујићем, директором Правосудне академије ради иницирања успостављања институционалне сарадње. Са надлежностима и приоритетима Националне академије као централне институције система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије, Маравић је упознао свог саговорника и истакао том приликом значај познавања карактеристика институционалног и организационог развоја Правосудне академије за успостављање и успешан рад Националне академије.

Након краћег представљања институције, Ненад Вујић је изразио спремност за размену развијених методологија и процедура у оквиру Правосудне академије за потребе развоја подзаконских аката Националне академије а у складу са раније донетим релевантним законима.

Током разговора детаљније су размотрени и различити аспекти сарадње Правосудне академије и Националне академије у погледу спровођења програма стручног усавршавања од заједничког интереса. Састанак је била прилика и да се о правцима и модалитетима будуће сарадње ове две институције постигне начелни договор.

28.03.2018.

Настављена реализација обука за Успостављање јединственог регистра административних поступака

Национална академија за јавну управу наставља реализацију обука за попис административних поступака у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике. Обуке ће се реализовати током марта и априла 2018. године.

Закључком Владе из децембра 2016. године, којим се усваја Оперативни план активности за успостављање јединственог јавног Регистра административних поступака и осталих услова пословања предвиђена је реализација обуке за попис административних поступака и осталих услова пословања. Обуке се реализују како би се пружила подршка надлежним органима и организацијама за попис административних поступака који се односе на пословање, а како би се успоставио механизам координације при успостављања Регистра.

Полазници обука су координатори и државни службеници надлежни за спровођење административних поступака у оквиру министарстава, органа у саставу министарстава, јавних агенција, јавних предузећа, посебних организација, инспекција и независних регулаторних тела, а укупно 125 носилаца јавних овлашћења.

У току 2017. године спроведен је тренинг за тренере за попис административних поступака, а потом и 30 обука за примену Образца 1. У току марта и априла 20218. године предвиђена је реализација осам обука за примену Образца 2.

Успостављање једнинственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања представља један од приоритетних циљева Републике Србије и једну од приоритетних активности у области регулаторне реформе. Регистар треба да обезбеди транспарентно и предвидљиво пословно окружење, смањи неоправдане административне захтеве ка привреди и успостави систем за континуирано мерење и праћење административних трошкова за привреду, а тиме и успостави систем за поједностављење административних поступака и осталих услова за пословање.

23.03.2018.

НАЈУ успешно организовала конференцију о примени гејмификације у органима јавне управе

Национална академија за јавну управу организовала је у петак, 23. марта 2018. године, конференцију „Учење кроз гејмификацију - Подршка развоју дигитализације управе путем дигиталне обуке“ у МДУЛС СКИП Центру, Добрињска 11.

На конференцији је представљена мобилна апликација за обуку и процену знања законских процедура запослених у државном и приватном сектору. Апликација има могућност широке примене и може се користити у секторима заштите личних података, високотехнолошког криминала и дигиталних доказа, инспекцијског надзора, обуке затворских чувара и обезбеђења, обуке ватрогасаца и спасилачких служби и слично. Апликација је већ примењена у области високотехнолошког криминала (cybercrime) и добила је престижну награду Scottish Cyber Awards 2017, у категорији сарадње са полицијом Шкотске.

Конференцију су отворили Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе, Дражен Маравић, в.д. директорa Национале академије за јавну управу и Пади Томкинс, председавајући конференције. Излагачи на конференцију су били Доц Др Михаило Јовановић, в.д. директорa Канцеларијe за информационе технологије и електронску управу, Даниел Алан, Технички продуцент за едукативне игре (Droman Solutions), Др Натали Коул са Универзитета Абертеј и Бил Скели, главни штаб полиције Линколншира, обоје из Велике Британија. Конференција је била намењена представницима државне управе, приватног сектора, организација цивилног друштва и академске заједнице.

Конференција је организована у сарадњи НАЈУ са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Српско-корејским информатичким приступним центром и амбасадом Велике Британије у Београду.

Видео са конференције

Видео са конференције

19.03.2018.

Наставља се курс енглеског језика за 150 државних службеника

Национална академија за јавну управу у сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду организује наставак курса енглеског језика за државне службенике у периоду од марта до јуна 2018. године.

Циљ курса је унапређивање знање и способност комуникације на енглеском језику у домену европских интеграција и међународне сарадње. Курсеви се реализују на нивоима Б1 и Б2, у складу са Заједничким европским језичким оквиром за 150 државних службеника. Програм обуке започет је 2013. године и за претходних пет година обучено је око 750 државних службеника.

Курс се организује уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији.